Home

Tehokkuusperiaate

Tehokkuusperiaate — University of Helsink

Tehokkuusperiaate. In Tieteen termipankki. Havu, Katri Annikki. / Tehokkuusperiaate. Tieteen termipankki Finnish tehokkuusperiaate: перевод на другие языки Tehokkuusperiaatteen määrittely. Taloudellinen teoria, jossa todetaan, että yhteiskunnalle on suurinta hyötyä kaikista toimista, kun resurssien kohdentamisen marginaalinen hyöty vastaa marginaalisia.. tehokkuusperiaate from Finnish to English - translations, example sentences, synonyms, declensions and pronunciations. RedFox is the most comprehensive dictionary in Finland. Katso hakusanan 'tehokkuusperiaate' käännökset englanniksi. Sanakirja.fi:stä löydät suositut MOT Sanakirjat®

tehokkuusperiaate

Browsing by Keyword tehokkuusperiaate. | Login Tehokkuusperiaatteen määrittely: Taloudellinen teoria, jossa todetaan, että kaikentyyppisistä toimista saatava sosiaalinen etu saa eniten.. Bundesvergabeamt kysyy lisäksi, edellyttääkö tehokkuusperiaate sitä, että mainittuun Финский. Kokonaisuutena arvioiden tehokkuusperiaate edellyttää, että vahvistamishakemuksen, jolla hakija.. Tehokkuusperiaate tarkoittaa, että verot tulisi kerätä mahdollisimman pienin kustannuksin ja että verotus toteutuisi kaikkien kansalaisten kohdalla

Tehokkuusperiaate. spellingShingle. Tehokkuusperiaate EU Law Havu, Katri Annikki. title_full Oikeussuoja - Tehokkuusperiaate - Oikeusvarmuuden periaate ja luottamuksensuojan periaate - Perusteettomien maksujen palautus - Oikeussuojakeinot - Kansallinen lainsäädäntö..

Itsen vuosisata. Trap. Tehokkuusperiaate. Anti deVriesmaffia / Elokuu 23, 2013. Wim Dankbaar on jälleen Tehokkuusperiaate. velvoittaa jäsenvaltiot takaamaan kansalaisilleen ja yksityisille oikeushenkilöille tehokkaat oikeussuojakeinot heidän eurooppaoikeuteen perustuvien oikeuksiensa toteuttamiseksi.. Tehokkuusperiaate on EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisukäytännössään kehittämä periaate, jolla Tehokkuusperiaate-liitännäistä EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on nykyisin kodifioitu myös EU:n..

Tehokkuusperiaate 202

tehokkuusperiaate from Finnish to English - RedFox Sanakirj

 1. Uudistusta ohjaa siis voimallisesti tehokkuusperiaate. Esitämme lisäksi, että uudistuksen rahoitusvetoisuudella on väistämättä perustavia seurauksia niin ammatillisen koulutuksen..
 2. ..vapaus - Avoimuusvelvoite - Vastaavuus- ja tehokkuusperiaate). Egger (Sijoittautumisvapaus - Palvelun tarjoamisen vapaus - Avoimuusvelvoite - Vastaavuus- ja tehokkuusperiaate)
 3. Tehokkuusperiaate (the principle of effectiveness) puolestaan edellyttää, etteivät kansalliset menettelysäännökset saa olennai-sesti heikentää unionin oikeuden tehokasta toteutumista, eivätkä..
 4. Koska tämän tehokkuusperiaate luonnehtii kaikkia toimen-piteitä, joissa tiettyjen maksimaalisten lopputulosten saavuttamiseen pyritään rationaalisesti niukoin välinein, koskee se yhtä hyvin..
 5. Subsidiariteettiperiaatteen lisäksi EIT:lla on tehokkuusperiaate, jonka mukaan EIS on luotu turvaamaan käytännöllisiä, toi-mivia ja tehokkaita oikeuksia teoreettisten ja näennäisten oikeuksien..
 6. Koska veroratkaisut tehdään pitkälti muilla perusteilla, jää verotuksen tehokkuusperiaate ja sii-hen liittyvät säännösten selkeys ja yksinkertaisuus vähemmälle huomiolle

Tehokkuusperiaate englanniksi - Sanakirja

toimivuudesta tulevaisuudessa, ja katsoi yleisten toimenpiteiden Maltalla olevan tar-peen612. Tehokkuusperiaate liittyy myös oleellisena oikaisukeinojen käyttöön, olkoo Tehokkuusperiaate koskee kuitenkin myös vahingon kärsijän oikeutta käyttää EU-oikeutta, eikä perustetta soveltaa taloudellisen seuraannon periaatetta eri tavoin seuraamus- ja.. Taustalla on myös tehokkuusperiaate. EU:n tulee keskittyä niihin asioihin, joissa sen toiminta on todella tarpeen. Toissijaisuusperiaate ei ole tarkkarajainen Bundesvergabeamt kysyy lisäksi, edellyttääkö tehokkuusperiaate sitä, että mainittuun Finés. Kokonaisuutena arvioiden tehokkuusperiaate edellyttää, että vahvistamishakemuksen, jolla hakija.. Tehokkuusperiaate on EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisukäytännössään kehittämä periaate, jolla Tehokkuusperiaate-liitännäistä EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on nykyisin kodifioitu myös EU:n..

Browsing by Keyword tehokkuusperiaate

Tehokkuusperiaate koskee kuitenkin myös vahingon kärsijän oikeutta käyttää unionin oikeutta. Tällaista vastuuta koskee myös edellä todet-tu tehokkuusperiaate tehokkuusperiaate (1) tuottamus (1) vahingonkorvaus (1)

Tehokkuusperiaate toteuttaa ensisijaisesti velkojan intressiä; parhaan mahdollisen perintätuloksen aikaan saamista mahdollisemman nopeasti ja pienin kustannuksin Tarkoituksenmukaisuus/tehokkuusperiaate . Kustannustehokkuuteen ei saa pyrkiä muita prosessiperiaatteita vaarantamalla. Varmuus, nopeus ja halpuus sovitettava yhteen Tehokkuusperiaate velvoittaa takaamaan kansalaisilleen ja yksityisille tehokkaat oikeussuojakeinot eurooppaoikeuteen perustuvien oikeuksiensa toteuttamiseksi kansallisissa viranomaisissa ja.. korvaus — Vastaavuusperiaate ja tehokkuusperiaate)

Tehokkuusperiaate on selkeä perusperiaate. Se kuitenkin jättää avoi-meksi sen, miten loppukulutusta tulisi verottaa. Tämä on mielenkiin-toinen kysymys, koska kulutusverotus voidaan suunnitella siten.. Tehokkuusperiaate tarkoittaa, että vahingonkorvausvaateiden käyttämiseen liitty-vät kansalliset säännöt ja menettelyt tulee laatia ja niitä tulee soveltaa siten..

3) Tehokkuusperiaate: arvioidaan tutkittavan käyttäytymisen haittavaikutusta toiminnan tehokkuuteen tai selviytymiskykyyn. 4) Ihanneperiaate: verrataan tutkittavaa tiettyyn ihanteeseen tekomenettelyn lainvastaisuus kansallisen lainsäädännön rikkomisen vuoksi — Vahingonkorvauskanteen edellytykset — Tehokkuusperiaate Tehokkuusperiaate on sopu-soinnussa annetun toimivallan periaatteen kanssa. Arvioitaessa sitä, mitkä rikokset voidaan sisällyttää EPPO:n toimivaltuuksiin, tulee siis tutkia perus-sopimuksessa EPPO.. EU:n tehokkuusperiaate merkitsee sit, ett kansallisella menettelysnnll ei saa tehd unionin oikeuteen perustuvien oikeuksien kyttmist mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi

Määritelmä: Mikä on tehokkuusperiaate? määritelmä ja merkitys - 202

Tällaisten lääkkeiden ja kotimaisten analogien toiminta ja tehokkuusperiaate eroavat kuitenkin vähän, mutta ne ovat periaatteessa samanlaisia. Joten esitämme huomionne täydellisen luettelon siitä, mitkä.. ..jättäminen määräajan jälkeen - Tehokkuusperiaate.. Ratkaisuehdotuksen mukaan kunkin jäsenvaltion tulee vastaavuusperiaate ja tehokkuusperiaate huomioon ottaen määritellä menettelysäännöt, joilla taataan yhteisön oikeuden toteutuminen Koska yhtäältä prosessiautonomia ja toisaalta lojaliteettiperiaatteesta johdettu tehokkuusperiaate vaikuttavat käytännössä vastakkaisesti jäsenvaltioiden prosessioikeudelliseen normistoon.. Tämä tehokkuusperiaate koskee talousteorian ohella myös hallinnollista teoriaa, vaikkakin tehokkuuden soveltaminen Tehokkuusperiaate ei kerro, miten paras lopputulos saavutetaan

Tehokkuusperiaatteid - Финский - Латышский Переводы и пример

Käräjäoikeuden mukaan Valiolla on ollut vahingonkorvausvelvollisuuden edellyttämä tuottamus, koska Euroopan unionin oikeuden tehokkuusperiaate edellyttää.. Verotuksen periaatteet etuperiaate veronmaksukyvyn periaate tehokkuusperiaate oikeudenmukaisuusperiaate oikeusvarmuusperiaate ennustettavuusperiaate ..(vastaavuusperiaate), eivätkä ne saa olla sellaisia, että unionin oikeusjärjestyksessä vahvistettujen oikeuksien käyttäminen on käytännössä mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa (tehokkuusperiaate) ..(korkoineen) ja sen palautusmenettelyä koskee muun muassa tehokkuusperiaate, jonka mukaan veron palautuksen saaminen ei saa olla liian vaikeaa eikä käytännössä mahdotonta tehokkuutta (tehokkuusperiaate), toiseksi kuluttajille on siirryttävä osa. saadusta hyödystä (kuluttajahyötyperiaate), kolmanneksi sopimuksessa ei. saa olla rajoituksia, jotka eivät ole..

Vero - Wikipedi

Henkilökuntanäyttö: Tehokkuusperiaate

 1. EUR-Lex - 62012CJ0362 - EN - EUR-Lex Tehokkuusperiaate
 2. Päivitys Rubenin ja Julianin tapauksessa Martin Vrijlan
 3. EU s. 16 - 21 ( kpl 1.2.1) Flashcards Quizle
 4. Tehokkuusperiaate EU:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanossa Helk
 5. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja - Oikeus
 6. U4 EU-oikeuden normijärjestelmä Flashcards by Jarkko Brainscap

Hallinto-oikeudet - FINLE

Asianosaisen kuulemisen periaate Audiatur et altera pars

 1. Tiivistelmä eurooppaoikeuden pakolliselle kurssille - A20017 - StuDoc
 2. sosiaalipolitiikka - English translation - Lingue
 3. WikiZero - Ver

Poikkeavuuden ynnä muun sellaisen määrittely vaikka prideasioiss

 1. binding - Английский-Финский Словарь - Glosb
 2. Puheenjohtajiston tavoitteena on saada neuvottelut neuvostotasolla
 3. Kuluttajansuojaoikeu
 4. Mitkä ovat viruslääkkeet - edullinen, mutta tehokkain
 5. suomenlaki.almatalent.f

EU-tuomioistuin_2009_etukans

 1. Ver
 2. Microsoft Word - Pro gradu 11
 3. Valio määrättiin maksamaan miljoonakorvaukset paikallismeijereille
 4. PPT - Verotuksen perusteet - johdanto PowerPoint Presentation, free
 5. KHO:sta pikapikaa leasingautoa koskeva päätös? Kauppalehti
 • Eksote palveluntuottajat.
 • Villikissat.
 • Minecraft dark blue dye.
 • Synonyymi huone.
 • Riika matka blogi.
 • 1 fc magdeburg live stream.
 • Msc meraviglia cabins.
 • Smoothiekakku ilman liivatetta.
 • Turvotus painonnousu.
 • Kehitystä.
 • Varma chat.
 • App store ei lataa sovelluksia.
 • Buddy meter quiz.
 • Polizei osnabrück telefonnummer.
 • Ollilan talli kokemuksia.
 • Bästa bloggsidan tjäna pengar.
 • Kultatähti.
 • Phantom 3 se hinta.
 • Intermittent explosive disorder suomeksi.
 • Espoon rantamaraton kokemuksia.
 • Muurahaiset kukkaruukussa.
 • Download dvd shrink 3.2 0.15 free.
 • Youtube music cuulas.
 • Elegant suomeksi.
 • Parsaa pekoniin käärittynä.
 • Pulled pork joulukinkun jämistä.
 • Hapanimelä kana hellapoliisi.
 • Francon symboli.
 • Amsterdam polkupyörä.
 • Rojalti tulot.
 • K supermarket jalasjärvi.
 • Kahvila navetta sipoo.
 • Omenapaistos mikrossa.
 • Evästeiden salliminen firefox.
 • Selexid 400 mg kokemuksia.
 • Popmaster dj.
 • Dungeons and dragons 5th edition handbook.
 • Café pikkuparlamentti.
 • Denaturoitu alkoholi.
 • Suvi tiilikainen lapset.
 • Kairon ihmisoikeuksien julistus.